CORONAVIRUS

12/03/2020 11:36:00

Preventieve maatregelen  bezoek

Het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid heeft een algemene bezoekersstop afgekondigd in de Vlaamse woonzorgcentra.

Concreet heeft dit voor gevolg dat wzc Ludinaca en wzc Bessemerberg met ingang van 12 maart tot nader bericht, geen bezoek meer zullen toelaten.

Enkel personeel, stagiaires, vrijwilligers en geregistreerde mantelzorgers. 

Een geregistreerde mantelzorger is iemand die op een lijst staat die het woonzorgcentrum bijhoudt waarop alle  namen genoteerd staan van de mantelzorgers

die op een gestructureerde wijze meerdere bewoners bijstaan bij de uitvoering van essentiële ADL-activiteiten. 

 

Dit is een ernstige en vergaande maatregel die moet voorkomen dat de meest kwetsbare mensen zo weinig mogelijk in contact komen met potentiële besmetters. 

Algemeen wil de overheid  het contact tussen bejaarden en bejaarden met anderen tot een minimum beperken. Dit is een gevolg van vaststellingen in het buitenland waar men heeft nagelaten een dergelijk vergaande maatregel te treffen. 

Wzc Bessemerberg en wzc Ludinaca willen zoveel mogelijk  de gevolgen van dit besluit tot een minimum herleiden.

De telefonische bereikbaarheid blijft, we gaan nog meer inzetten op animatie en ondersteuning van bewoners.  De was die door familie wordt gedaan kan op vrijdag 13 maart tussen 10u00 en 18u00 éénmalig worden opgehaald en bijgevuld.

Vanaf 16 maart zullen elke maandag tussen 10u00 en 13u00 en elke vrijdag tussen 18u00 en 20u00 dit nogmaals georganiseerd worden.

Indien blijkt dat deze afspraken dienen aangepast te worden of er bijkomende afspraken gemaakt moeten worden zullen we zo snel mogelijk communiceren.

 

We rekenen erop dat iedereen de ernst van de situatie inziet en de maatregelen kan respecteren,

Wij danken alvast voor uw begrip.

 

De directie