VISIE IN 2 ZINNEN.

De visie van WZC Huize Sint-Anna vzw steunt op 4 peilers:

  • De zorgvrager
  • De medewerker
  • De organisatie
  • Ethiek

De zorgvrager

We dragen het recht op inspraak van onze zorgvragers hoog in het vaandel.
We nemen beslissingen vanuit zijn/haar standpunt met veel aandacht voor zijn/haar levensgeschiedenis.
Dit binnen de mogelijkheden en het aanbod van onze welzijnscampus.
We houden hierbij rekening met o.a. keuzevrijheid en respect voor autonomie.
Waardig wonen staat steeds centraal ongeacht de financiële draagkracht. Dit alles zal in overleg gebeuren.
Kan de zorgvrager zijn inspraakrecht niet meer zelf opnemen, dan doen we dit in de geest van zijn/haar vroegere leven met zijn/haar (in)formele vertegenwoordiger.

De medewerker

De missie – visie van onze organisatie kan enkel slagen als deze door iedereen binnen onze organisatie gedragen wordt.
Wij willen een organisatie zijn waar er een aangename werk-, woon- en zorgomgeving is. We realiseren dit door ruimte te maken voor open communicatie, ondersteuning en opleiding. We verwachten van onze medewerkers om met een open geest , voldoende empathie, zelfrelativatie- en zelfreflectie mee te werken aan het uitdragen en het slagen van onze missie – visie.

We streven naar een constructieve, eerlijke relatie  met een correcte communicatie van al onze medewerkers. Dit naar iedereen die binnenkomt in onze organisatie: zorgvrager, familie, bezoekers,..
Ook vrijwilligers en stagiairs met hun school vormen een waardevolle schakel.

Organisatie

WZC Bessemerberg en WZC  Ludinaca vormen samen 1 organisatie.
Beide woonzorgcentra bieden residentiële verblijven aan, aangevuld met mogelijkheid tot kortverblijf.
In WZC Ludinaca is er tevens mogelijkheid tot dagopvang .

Met gelijkgestemde zorgverstrekkers willen we graag elk initiatief uitbouwen om zo ons aanbod aan te vullen en/of om ons te differentiëren in gespecialiseerde zorg.

We willen een magneet organisatie zijn in zorg en werken.

Ethiek

We willen wederzijds respect voor ieders eigenheid en persoonlijke geloofsovertuiging. Diversiteit geeft kleur aan onze werking en organisatie.
We doen dit steeds binnen een duidelijk vooraf besproken en aanvaardbaar kader.
We beogen een persoonsgerichte zorg. Alles is ondersteund door een professioneel en multidisciplinair team dat vriendelijk , geduldig en behulpzaam is.
Zo krijgen we een aangenaam leefklimaat waarin iedereen gewaardeerd wordt en iedereen zich gerespecteerd voelt.

Ook het levenseinde is bij ons een periode waarin we onze bewoners en hun naasten waardig willen bijstaan met voldoende hulp en begeleiding.
Ook dit  binnen zijn/haar persoonlijk, spiritueel verhaal  en binnen het wettelijke kader.