WZC Bessemerberg beschikt in totaal over 10 woongelegenheden voor kortverblijf.

Het centrum voor kortverblijf biedt aan zorgbehoevende ouderen tijdelijke opvang en verzorging. 
De gasten verblijven dag en nacht in het woonzorgcentrum.
We nemen er graag gedurende een korte periode de zorg en verpleging over van de mantelzorger, familie of partner
en dit voor maximaal 90 dagen per jaar.
Zo krijgt u als thuisverzorger de kans om even op adem te komen of een break te nemen.

Kostprijs

De prijs van een kortverblijfkamer voor WZC Bessemerberg bedraagt € 72,05 per dag.

Als erkend centrum voor kortverblijf door de provincie Limburg, verlenen een aantal ziekenfondsen een tussenkomst in de verblijfskosten.

Contact

Voor bijkomende inlichtingen en inschrijvingen kan u steeds contact opnemen:

      Ann Coenegrachts      089 71 03 65                ann.coenegrachts@huizestanna.be

Maar uiteraard bent u ook van harte welkom om zelf een kijkje te komen nemen na een telefonische afspraak.