WERKEN & LEREN

Wij streven er niet alleen naar om onze bewoners een tweede thuis te bieden, maar we willen ook voor onze medewerkers een aangename werkomgeving creëren. Zorgen voor ouderen is immers mensenwerk en daarom zijn goed opgeleide medewerkers een onmisbare factor.

Wij bieden medewerkers daarom een uitdagende en stimulerende werkomgeving waarbij beroep wordt gedaan op hun talenten en vaardigheden.  Onze organisatiestructuur sluit aan op de menselijke maat van de zorg en daarom beschikken onze medewerkers over eigenschappen als mensgerichtheid, samenwerken en communicatie. 

We nodigen medewerkers ook uit om met een open geest, voldoende empathie, zelfrelativatering en –reflectie mee te werken aan het uitdragen en realiseren van onze visie.

Overtuigd als we zijn dat opleiding en werkveld zoveel mogelijk op mekaar afgestemd moeten worden, onderhouden we een intense samenwerking met scholen waarvan de leerlingen stage lopen.  Op die manier kunnen stagiaires en scholen hun rol spelen in ons streven naar kwaliteit.