STAGES BIEDEN EEN MEERWAARDE!

Welzijnscampus Huize Sint-Anna vzw onderschreef het Limburgs kwaliteitscharter voor kwaliteitsstage en stagementorschap.

We beschouwen stages als één van de middelen om de vinger aan de pols te houden voor een kwaliteitsvolle werking. Stages zijn een investering in de toekomst en helpen ons steeds te zoeken naar een betere individuele zorg.

GEÏNTERESSEERD?

Neem telefonisch contact op met :
           - Monique Stouten     089 72 13 12  voor WZC Ludinaca          (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07.00u tot 15.30u)
           - Kristel Vuerstaek     089 71 03 66  voor WZC Bessemerberg  (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 16.30u)
 

Hieronder vind je alle nodige documenten die je aan je stagedossier dient toe te voegen.

WERKPOSTFICHES WZC LUDINACA

WERKPOSTFICHES WZC BESSEMERBERG

De werkpostfiche dient op de laatste pagina ondertekend te worden en vervangt andere formulieren die soms door onderwijsinstellingen aan de stagiair(e) worden meegegeven ter ondertekening door de preventie-adviseur

ONTHAALBROCHURE

Breng de eerste dag van je stage je afgedrukte onthaalbrochure mee zo verneem je nog extra info tijdens de introductie

GENEESKUNDIG ATTEST 

dit dien je mee te brengen de eerste stagedag 

I-BUTTON

Deze ontvang je van je stagementor.
Er wordt een waarborg van € 25.00 gevraagd, deze krijg je terug als je de I-button terug komt inleveren

De I-button geeft je toegang tot de nodige plaatsen binnen het woonzorgcentrum