We streven er niet alleen naar om onze bewoners een tweede thuis te bieden, maar we willen ook voor onze medewerkers een aangename werkomgeving creëren. Zorgen voor ouderen is immers mensenwerk en daarom zijn goed opgeleide medewerkers een onmisbare factor.

Onze organisatiestructuur sluit aan op de menselijke maat van de zorg en daarom herkennen onze medewerkers eigenschappen als mensgerichtheid, samenwerken en communicatie.

We nodigen medewerkers ook uit om met een open geest, voldoende empathie, zelfrelativering en -reflectie mee te werken aan het uitdragen en realiseren van onze visie.