Ons hart klopt voor u

25/03/2021 13:20:00

Huize Sint-Anna vzw neemt deel aan de campagne van Zorgnet-Icuro ivm de waardengedreven ouderenzorg: https://onshartkloptvooru.be/onze-zorgvisie/
Wij onderschrijven volmondig de 6 vooropgestelde engagementen.