Werken rond dementie

13/10/2017 13:42:00

In onze woonzorgcentra besteden we veel aandacht aan dementie.

We hebben een geheugenkoor, een tovertafel, de scholen komen vaak op bezoek met hun kleuters, ...
We organiseren info-avonden rond dementie waar ook de familie hartelijk welkom is

De Tovertafel

Geheugenkoor

Kinder- & kleuterproject