Leven&Werken Werken&Leven

De afgelopen jaren heeft de organisatie een vlucht vooruit genomen. Het eigen aanbod van diensten in de ouderenzorg is exponentieel toegenomen en de manier van leven in onze organisatie is, samen met de verschillende leefmogelijkheden geëvolueerd. Vanzelfsprekend veranderde het werk, de werkomgeving, mee. Het aantal personeelsleden verdubbelde, de infrastructuur verbeterde, de werkmethodes moderniseerden, de omkadering wijzigde. Kortom, de organisatie kent een continu proces van verandering. We zien enerzijds een rijkere zorgvraag die breder wordt, langs de andere kant merken we een veranderde arbeidsmarkt, met een beperkt beschikbaar potentieel en een instroom van medewerkers met een grotere diversiteit. Naast goede zorg, willen we stil staan rond werken en leven voor onze medewerkers. We beogen het werk werkbaarder te maken door verdere stappen te zetten in het creëren van een positieve en mensgerichte organisatiecultuur. Op basis van de uitdagingen waar medewerkers en leidinggevenden in de huidige context mee geconfronteerd worden, selecteerden we een aantal thema´s in het bestaande personeelsbeleid om mee aan de slag te gaan. In nauwe samenwerking met hen plannen we deze kritisch te herzien en waar nodig anders in te vullen of te structureren. Concreet zullen we ons samen buigen over: het uitwerken van een open feedbackcultuur; hoe verder groeien in het werk; onthaal en begeleiding van nieuwe medewerkers; gezondheid en welzijn. In het verlengde van onze missie en visie willen we hierbij zoveel mogelijk ruimte geven en initiatief laten aan de medewerkers. Zodoende wordt er bewaakt dat de uitgewerkte procedures en systemen oplossingen aan hun vragen tegemoet komen waardoor ze gedragen en geborgen worden.

 

Met de steun van ESF en VCF:

Het project ´´Leven&werken, werken&leven`` kan mogelijk gemaakt worden door de financiële steun van het ESF met een bijdrage van €32.000 en €48.000 van het VCF (Vlaams CofinancieringsFonds). 

 

https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/levenwerken-werkenleven