Patrick CLAES

algemeen directeur
patrick.claes@huizestanna.be
089 71 03 60

   

Kristel VUERSTAEK

verantwoordelijke bewonerszorg
kristel.vuerstaek@huizestanna.be
089 71 03 66

   

Romina MEROLA

verantwoordelijke De Dreef (afdeling 1)
romina.merola@huizestanna.be
089 71 03 61

   

Petra VOLDERS

verantwoordelijke De Merode (afdeling 2)
petra.volders@huizestanna.be
089 71 03 62

   

Lieve DERKONINGEN

verantwoordelijke Vilain XIIII (afdeling 3)
lieve.derkoningen@huizestanna.be
089 71 03 63

   

Ann COENEGRACHTS

verantwoordelijke sociale dienst
coördinator centrum voor kortverblijf
ann.coenegrachts@huizestanna.be
089 71 03 65

   

Esther LOMMERS

verantwoordelijke ergotherapie - animatie
ergo.bsb@huizestanna.be
089 71 03 60

   

Kelly VAN ESSER

muziektherapeute
muziek@huizestanna.be
089 71 03 60

   

Stefan VAN HOLLE

verantwoordelijke kinesitherapie
kine.bsb@huizestanna.be
089 71 03 60

   

Ilse GRONDELAERS

verantwoordelijke HR
preventie-adviseur
ilse.grondelaers@huizestanna.be
089 71 03 64

   

Linda BASTIAENS

boekhoudster
linda.bastiaens@huizestanna.be
089 71 03 64

   

Audrey WIJENBERG

kwaliteitscoach
audrey.wijenberg@huizestanna.be
089 71 03 60